دفتر مرکزی: تهران، خیابان منوچهری

کیف پول جیبی چرم طبیعی KP1

کیف پول جیبی
چرم طبیعی
سه لت
آلبوم دار
در رنگ بندی متنوع
قابلیت درج لوگو:داغی، لیزر و غیره