تولیدی کیف پیک
Bima zuma

کیف مدرسه کد AH120
کیف کوله دبستانی کد AH120
دو جیب جلو
جای قمقمه
دو قفل زبانه ای
پشت طبی
در چهار رنگ صورتی، قرمز، آبی و سورمه ای