تولیدی کیف پیک
Bima zuma

کوله کوهنوردی کد 2542
کوله پشتیکوهنوردی و پیاده روی
دسته پلاستیکی
بند دور کمر جیب دار
دسته های دوشی ابری
دارای پشت طبی ابردوزی
دو جیب زیپ دار در جلوی کوله
تک زیپ
سایز بزرگ
دو جیب جای قمقمه در کنار کوله
جیب زیپ دار جای کفش در زیر کوله
تسمه آهنی (جهت سهولت در حمل باز)
با قابلیت جدا شدن هنگام شستشو
قابلیت گنجایش و حمل بار تا 15 کیلوگرم