دفتر مرکزی: تهران، خیابان منوچهری

کیف همایشی چرم صنعتی مناسب تبلیغات کد P20

کیف اداری برای کارمندان و مدیران و دانشجویان
سبک و خوش دست
دارای جیب های مختلف مخصوص موبایل، قلم، کاغذ و ...
دارای زیپ دوطرفه با کیفیت عالی